فرهنگ نام

مولف:
شهناز یزدان پناه (نویسنده)

ناشر:
آسمان نیلگون

درباره کتاب:
فرهنگ نام عنوان کتابی است از شهناز یزدان پناه که در 160 صفحه و توسط انتشارات آسمان نیلگون در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نام های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.