دیروز و امروز شعر فارسی

مولف:
ضیاء موحد (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
دیروز و امروز شعر فارسی عنوان کتابی است از ضیاء موحد که در 287 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقد ادبی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ضیاء موحد، کتاب‌های منطق موجهات(شرکت نشر کتاب هرمس)، از ارسطو تا گودل(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان