بع بعی خوابش می بره تو آسمونا می پره (ترانه های جوجه اردکی (1))[ماجراهای پرنده ها و چرنده ها و خزنده ها/ 1]

مولف:
محمد کاظم مزینانی (نویسنده)

ناشر:
پنجره

درباره کتاب:
بع بعی خوابش می بره تو آسمونا می پره (ترانه های جوجه اردکی (1)) [ماجراهای پرنده ها و چرنده ها و خزنده ها/1] عنوان کتابی است از محمد کاظم مزینانی که در 16 صفحه و توسط انتشارات پنجره در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد کاظم مزینانی، کتاب‌های نی نی عسلی من کجاست؟(پنجره)، قدقدی پیداش شده خواب دیده نقاش شده(پنجره)، نی نی دخملی ما تکه به نی نی دارن عروسکه(پنجره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.