قدقدی پیداش شده خواب دیده نقاش شده (ترانه های جوجه اردکی (2))[ماجراهای پرنده ها و چرنده ها و خزنده ها/ 2]

مولف:
محمد کاظم مزینانی (نویسنده)

ناشر:
پنجره

درباره کتاب:
قدقدی پیداش شده خواب دیده نقاش شده (ترانه های جوجه اردکی (2)) [ماجراهای پرنده ها و چرنده ها و خزنده ها/2] عنوان کتابی است از محمد کاظم مزینانی که در 16 صفحه و توسط انتشارات پنجره در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد کاظم مزینانی، کتاب‌های نی نی عسلی من کجاست؟(پنجره)، بع بعی خوابش می بره تو آسمونا می پره(پنجره)، نی نی دخملی ما تکه به نی نی دارن عروسکه(پنجره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.