آزادی و سازمان (پیدایش و سیر تکوین سوسیالیسم، لیبرالیسم، رادیکالیسم، ناسیونالیسم)

گروه مولفان:
برتراند راسل (نویسنده) | علی رامین (مترجم)

ناشر:
فرزان روز

درباره کتاب:
آزادی و سازمان (پیدایش و سیر تکوین سوسیالیسم، لیبرالیسم، رادیکالیسم، ناسیونالیسم) عنوان کتابی است از برتراند راسل با ترجمه‌ی علی رامین که در 542 صفحه و توسط انتشارات فرزان روز در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Freedom and organization. موضوع اصلی این کتاب آزادی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از برتراند راسل، کتاب‌های مسئله چین(علم)، عرفان و منطق(ناهید)، پژوهشی در معناداری و صدق(جامی)، در ستایش بطالت(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.