جامعه شناسی ارتباطات در جهان معاصر

گروه مولفان:
باقر ساروخانی (نویسنده) | عالیه شکربیگی (نویسنده) | مریم آقایی نور (نویسنده)

ناشر:
بهمن برنا

درباره کتاب:
جامعه شناسی ارتباطات در جهان معاصر عنوان کتابی است از باقر ساروخانی که در 584 صفحه و توسط انتشارات بهمن برنا در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از باقر ساروخانی، کتاب‌های خانواده ها در دنیای امروز(شرکت نشر نقد افکار)، زنان شاغل، مردان خانه دار(علم)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.