زبان در عرصه های ذهن و جامعه [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/59]

مولف:
لطف الله یارمحمدی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
زبان در عرصه های ذهن و جامعه [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/59] عنوان کتابی است از لطف الله یارمحمدی که در 144 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از لطف الله یارمحمدی، کتاب‌های درآمدی به گفتمان شناسی(شرکت نشر کتاب هرمس)، گفتمان شناسی رایج و انتقادی(شرکت نشر کتاب هرمس)، ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقادی(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.