گل به صنوبر چه کرد؟ [گنجینه فرهنگ مردم/1]

گروه مولفان:
سید ابوالقاسم انجوی شیرازی (نویسنده) | سید احمد وکیلیان (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
گل به صنوبر چه کرد؟ [گنجینه فرهنگ مردم/1] عنوان کتابی است از سید ابوالقاسم انجوی شیرازی که در 510 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب افسانه ها وقصه های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید ابوالقاسم انجوی شیرازی، کتاب‌های عروسک سنگ صبور(موسسه انتشارات امیرکبیر)، دختر نارنج و ترنج(موسسه انتشارات امیرکبیر)، تمثیل و مثل(موسسه انتشارات امیرکبیر)، گل بومادران(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان