دیدگاه هایی از زندگی واقعی

گروه مولفان:
گیورگس ایوانوویچ گرجیف (نویسنده) | رویا منجم (مترجم)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
دیدگاه هایی از زندگی واقعی عنوان کتابی است از گیورگس ایوانوویچ گرجیف با ترجمه‌ی رویا منجم که در 324 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Views from the real world: early talks [of Gurdjieff] in Moscow، Essentuki، Tiflis، Berlin، London، Paris، New York and Chicago as recollected by his. موضوع اصلی این کتاب فلسفه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گیورگس ایوانوویچ گرجیف، کتاب‌های زندگی واقعی است تنها زمانی که من هستم(علم)، قصه های بلزباب برای نوه اش(علم)، ملاقات با مردمان برجسته(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,500 تومــان
موضوعات کتاب
فلسفه