تاریخ سینمای ایران (از تولد تا بلوغ (1308-1357)، از بلوغ تا تبلور (1357-1380))

مولف:
امیر اسماعیلی (نویسنده)

ناشر:
گستره

درباره کتاب:
تاریخ سینمای ایران (از تولد تا بلوغ (1308-1357)، از بلوغ تا تبلور (1357-1380)) عنوان کتابی است از امیر اسماعیلی که در 713 صفحه و توسط انتشارات گستره در سال 1380 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیلم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر اسماعیلی، کتاب‌های در سخن(نور دانش)، تغذیه و فوتبال(دانشگاه مازندران)، دُر سخن(نور سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان