کلیات خمسه حکیم نظامی گنجه ای (مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر)

مولف:
الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
کلیات خمسه حکیم نظامی گنجه ای (مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر) عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 1351 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
31,800 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 6ق