آموزش مفاهیم علوم -جلد 3 (از خانه تا آمادگی)[مجموعه کتاب های پیش از دبستان]

مولف:
فاطمه ابطحی (نویسنده)

ناشر:
خانه ادبیات

درباره کتاب:
آموزش مفاهیم علوم -جلد3 (از خانه تا آمادگی) [مجموعه کتاب های پیش از دبستان] عنوان کتابی است از فاطمه ابطحی که در 20 صفحه و توسط انتشارات خانه ادبیات در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش قبل از مدرسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فاطمه ابطحی، کتاب‌های چهار فصل(خانه ادبیات)، آموزش مفاهیم علوم(خانه ادبیات)، آموزش مفاهیم ریاضی(خانه ادبیات)، آموزش مفاهیم علوم(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.