رباعیات حکیم عمر خیام (فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی)

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | حسین بهزاد (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
رباعیات حکیم عمر خیام (فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی) عنوان کتابی است از حسین بهزاد که در 207 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین بهزاد، کتاب‌های همپای صاعقه(انتشارات سوره مهر)، رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ارمنی(بهزاد)، رباعیات حکیم عمر خیام(بهزاد)، دیوان حافظ(بهزاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.