آن روزها (تعلیمات اجتماعی)

مولف:
داود محمدی فرد (نویسنده)

ناشر:
لنجوان

درباره کتاب:
آن روزها (تعلیمات اجتماعی) عنوان کتابی است از داود محمدی فرد که در 128 صفحه و توسط انتشارات لنجوان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب محمدی فرد، داود، 1352 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از داود محمدی فرد، کتاب‌های آن روزها(لنجوان)، آن روزها(لنجوان)، آن روزها(لنجوان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.