یک سبد سیب حوا (گزیده اشعار بانوان شاعر ایتالیا)[شعر جهان/ 25]

مولف:
بهاره نیک فرجام (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
سرزمین اهورایی

درباره کتاب:
یک سبد سیب حوا (گزیده اشعار بانوان شاعر ایتالیا) [شعر جهان/25] کتابی است که در 96 صفحه و توسط انتشارات سرزمین اهورایی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان شاعر ایتالیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.