هشدار ایمنی در خیابان

گروه مولفان:
جووانی کاویتسل (نویسنده) | ملیحه اسماعیلی (مترجم)

ناشر:
تیمورزاده

درباره کتاب:
هشدار ایمنی در خیابان عنوان کتابی است از جووانی کاویتسل با ترجمه‌ی ملیحه اسماعیلی که در 12 صفحه و توسط انتشارات تیمورزاده در سال 1384 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Fireman's safety hints. موضوع اصلی این کتاب آتش نشانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جووانی کاویتسل، کتاب‌های پرستار(تیمورزاده)، ساختمان گر(تیمورزاده)، آدم برفی(طبیب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.