در باب زبان و زبان شناسی (۶۰ گفتار مختصر و مفید)[زبان و ادبیات/ 53]

مولف:
محمد مهدی مرزی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
در باب زبان و زبان شناسی (۶۰ گفتار مختصر و مفید) [زبان و ادبیات/53] عنوان کتابی است با ترجمه محمد مهدی مرزی که در 307 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The five-minute linguist: bite-sized essays on language and languages، 2006. موضوع اصلی این کتاب زبان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان