به سوی فرزانگی (شانزده قانون برای اینکه به کتاب روی آورید و به سوی فرزانگی گام بردارید)

مولف:
بهرام امیری (نویسنده)

ناشر:
آمه

درباره کتاب:
به سوی فرزانگی (شانزده قانون برای اینکه به کتاب روی آورید و به سوی فرزانگی گام بردارید) عنوان کتابی است از بهرام امیری که در 104 صفحه و توسط انتشارات آمه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خواندن است. از بهرام امیری، کتاب چه شد که اخراج شدم؟(آمه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.