بوته بر بوته (آثار معاصران در بوته ی نقد‬)[زبان و ادبیات/ 45]

مولف:
قاسم هاشمی نژاد (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
بوته بر بوته (آثار معاصران در بوته ی نقد‬) [زبان و ادبیات/45] عنوان کتابی است از قاسم هاشمی نژاد که در 365 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستانهای فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از قاسم هاشمی نژاد، کتاب‌های کتاب ایوب(شرکت نشر کتاب هرمس)، رساله در تعریف، تبیین و طبقه بندی قصه های عرفانی(شرکت نشر کتاب هرمس)، حکایت های عرفانی(حقیقت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.