معنی شناسی کاربردی

مولف:
کورش صفوی (نویسنده)

ناشر:
همشهری

درباره کتاب:
معنی شناسی کاربردی عنوان کتابی است از کورش صفوی که در 320 صفحه و توسط انتشارات همشهری در سال 1382 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هرمنوتیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کورش صفوی، کتاب‌های فن دستور(شرکت نشر کتاب هرمس)، محفل فیلسوفان خاموش(شرکت نشر کتاب هرمس)، زبان و ذهن(شرکت نشر کتاب هرمس)، زبان شناسی و ادبیات(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان