بدبینی (بیماری یا پدیده اجتماعی)[روان و زندگی/ 32]

مولف:
مهدی صمیمی اردستانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
بدبینی (بیماری یا پدیده اجتماعی) [روان و زندگی/32] عنوان کتابی است از مهدی صمیمی اردستانی که در 76 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بدبینی است. از مهدی صمیمی اردستانی، کتاب حل مشکل(شرکت نشر قطره) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان
موضوعات کتاب
بدبینی