گستره تاریخ (گفتگوهایی با تاریخ نگاران ایران)

مولف:
مسعود رضوی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
گستره تاریخ (گفتگوهایی با تاریخ نگاران ایران) عنوان کتابی است از مسعود رضوی که در 367 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود رضوی، کتاب‌های در مسیر سنت گرایی(علم)، تاریخ و فرهنگ جوانمردی(اطلاعات)، دین پژوهی(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان