کارل مارکس: زندگی و دیدگاه های او -جلد 3 (تحقیقات اقتصادی)

مولف:
مرتضی محیط (نویسنده)

ناشر:
دات

درباره کتاب:
کارل مارکس: زندگی و دیدگاه های او -جلد3 (تحقیقات اقتصادی) عنوان کتابی است از مرتضی محیط که در 472 صفحه و توسط انتشارات دات در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مارکس، کارل، 1818 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی محیط، کتاب‌های یا سوسیالیسم یا بربریت(اختران)، کارل مارکس: زندگی و دیدگاه های او(دات)، فراسوی سرمایه(کتاب آمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
70,000 تومــان