راهبردهای رشد غول آسا [مدیریت]

گروه مولفان:
راجر کارترایت (نویسنده) | راحله فاضلی (نویسنده)

ناشر:
دنیای اقتصاد

درباره کتاب:
راهبردهای رشد غول آسا [مدیریت] عنوان کتابی است از راجر کارترایت که در 152 صفحه و توسط انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از عنوان اصلی: Strategies for hypergrowth، 2002. موضوع اصلی این کتاب تحول سازمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از راجر کارترایت، کتاب‌های مدیریت تکثر سازمانی(دنیای اقتصاد)، هنر کارآفرینی(دنیای اقتصاد)، آموزش و بهسازی کارکنان(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان