تاریخ ایران (از آغاز تا انقراض ساسانیان، از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه، انقراض پادشاهی در ایران)

گروه مولفان:
حسن پیرنیا (نویسنده) | عباس اقبال آشتیانی (نویسنده) | رسول علیرضایی (نویسنده)

ناشر:
پیمان

درباره کتاب:
تاریخ ایران (از آغاز تا انقراض ساسانیان، از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه، انقراض پادشاهی در ایران) عنوان کتابی است از حسن پیرنیا که در 999 صفحه و توسط انتشارات پیمان در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن پیرنیا، کتاب‌های تاریخ کامل ایران(آرایان)، تاریخ ایران باستان(مهتاب)، تاریخ ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
ایران -- تاریخ