روشنفکران ایران در قرن بیستم (از مشروطیت تا پایان سلطنت)[مجموعه ادب فکر، علوم اجتماعی/ 23]

گروه مولفان:
علی قیصری (نویسنده) | محمد دهقانی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
روشنفکران ایران در قرن بیستم (از مشروطیت تا پایان سلطنت) [مجموعه ادب فکر، علوم اجتماعی/23] عنوان کتابی است از علی قیصری با ترجمه‌ی محمد دهقانی که در 262 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Iranian intellectuals in the 20th century، 1998. موضوع اصلی این کتاب روشنفکران است. از علی قیصری، کتاب زمان از دیدگاه کانت(خوارزمی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.