بابانظر (خاطرات شفاهی شهید محمدحسن نظرنژاد)[جنگ ایران و عراق، خاطرات/ 187]

گروه مولفان:
مصطفی رحیمی (ویراستار) | محمدحسن نظرنژاد (مصاحبه شونده ) | سید حسین بیضایی (مصاحبه گر)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
بابانظر (خاطرات شفاهی شهید محمدحسن نظرنژاد) [جنگ ایران و عراق، خاطرات/187] کتابی است که در 520 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.