دیوان عطار نیشابوری (همراه با واژه نامه و شرح اعلام)[آثار کلاسیک ادبیات فارسی/ 21]

گروه مولفان:
محمد بن ابراهیم عطار (نویسنده) | عبدالله اکبریان راد (گردآورنده)

ناشر:
الهام

درباره کتاب:
دیوان عطار نیشابوری (همراه با واژه نامه و شرح اعلام) [آثار کلاسیک ادبیات فارسی/21] عنوان کتابی است از محمد بن ابراهیم عطار که در 639 صفحه و توسط انتشارات الهام در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن ابراهیم عطار، کتاب‌های داستانهای کوتاه از مثنوی فریدالدین عطار نیشابوری(مهتاب)، دیوان عطار نیشابوری(به نشر)، دیوان عطار نیشابوری(مهر آوید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,000 تومــان