در باب نظریه محاکات (نظریه هنر در فلسفه یونانی و حکمت اسلامی)[مجموعه ادب فکر. هنر/ 29]

مولف:
حسن بلخاری قهی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
در باب نظریه محاکات (نظریه هنر در فلسفه یونانی و حکمت اسلامی) [مجموعه ادب فکر. هنر/29] عنوان کتابی است از حسن بلخاری قهی که در 184 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن بلخاری قهی، کتاب‌های قدر(انتشارات سوره مهر)، فلسفه هنر اسلامی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، آشنایی با فلسفه هنر(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.