انگلستان [آشنایی با کشورهای جهان]

گروه مولفان:
محمودرضا برازش (نویسنده) | رویا محمدنیا تبریزی (نویسنده) | آسیه پوراقبال (نویسنده) | تکتم ذوقی (نویسنده) | مریم محمودی (ویراستار) | نسرین لطفی (ویراستار)

ناشر:
آفتاب هشتم

درباره کتاب:
انگلستان [آشنایی با کشورهای جهان] عنوان کتابی است از محمودرضا برازش که در 440 صفحه و توسط انتشارات آفتاب هشتم در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انگلستان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمودرضا برازش، کتاب‌های عربستان سعودی(موسسه فرهنگی هنری آفتاب هشتم طوس)، عربستان سعودی(موسسه فرهنگی هنری آفتاب هشتم طوس)، راهنمای شهر دبی(آفتاب هشتم)، اتریش(آفتاب هشتم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
انگلستان