انگشت نگاری (راهنمای تحقیقات پلیسی و کاراگاهی)[بسته های آموزشی تاب]

مولف:
رضا روحانی (مترجم)

ناشر:
دیبایه

درباره کتاب:
انگشت نگاری (راهنمای تحقیقات پلیسی و کاراگاهی) [بسته های آموزشی تاب] عنوان کتابی است با ترجمه رضا روحانی که توسط انتشارات دیبایه در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انگشت نگاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان
موضوعات کتاب
انگشت نگاری