کتاب ایوب (منظومه ی آلام ایوب و محنت های او از عهد عتیق با مقایسه تطبیقی پنج متن کهن فارسی)

مولف:
قاسم هاشمی نژاد (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
کتاب ایوب (منظومه ی آلام ایوب و محنت های او از عهد عتیق با مقایسه تطبیقی پنج متن کهن فارسی) عنوان کتابی است با ترجمه قاسم هاشمی نژاد که در 236 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایوب، پیامبر است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید