کتاب ایوب (منظومه ی آلام ایوب و محنت های او از عهد عتیق با مقایسه تطبیقی پنج متن کهن فارسی)

مولف:
قاسم هاشمی نژاد (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
کتاب ایوب (منظومه ی آلام ایوب و محنت های او از عهد عتیق با مقایسه تطبیقی پنج متن کهن فارسی) عنوان کتابی است با ترجمه قاسم هاشمی نژاد که در 236 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایوب، پیامبر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.