مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه -مجموعه 4 جلدی (دوره قاجار)

گروه مولفان:
محمدحسن رجبی (نویسنده) | فاطمه رویا پورامید (نویسنده)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه -مجموعه 4 جلدی (دوره قاجار) عنوان کتابی است از محمدحسن رجبی که در 1800 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روحانیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسن رجبی، کتاب‌های مروری بر مواضع ضداستعماری و ضد صهیونیستی روحانیت شیعه در دوره معاصر(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگنامه زنان ایرانی و پارسی گوی از آغاز تا مشروطه(سروش)، مروری کوتاه بر تاریخ کتاب در ایران(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.