سیرالملوک

گروه مولفان:
حسن بن علی نظام الملک (نویسنده) | محمد استعلامی (مصحح)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
سیرالملوک عنوان کتابی است از حسن بن علی نظام الملک که در 335 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن بن علی نظام الملک، کتاب‌های سیاست نامه(فردوس)، گزیده سیاست نامه(شرکت نشر قطره)، قصه های شیرین سیاست نامه(پیدایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.