ایران در 1839-1840م

مولف:
احسان اشراقی (مترجم)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
ایران در 1839-1840م عنوان کتابی است با ترجمه احسان اشراقی که در 352 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است.