حسن صباح (قیام اسماعیلیه)

مولف:
شاپور آرین نژاد (نویسنده)

ناشر:
دنیای کتاب

درباره کتاب:
حسن صباح (قیام اسماعیلیه) عنوان کتابی است از شاپور آرین نژاد که در 999 صفحه و توسط انتشارات دنیای کتاب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شاپور آرین نژاد، کتاب‌های فرزند سرنوشت(هیرمند)، شبهای پاسارگاد(دنیای کتاب)، قدرت دریاها(دنیای کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.