میرزا تقی خان امیرکبیر

مولف:
عباس اقبال آشتیانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
میرزا تقی خان امیرکبیر عنوان کتابی است از عباس اقبال آشتیانی که در 424 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباس اقبال آشتیانی، کتاب‌های تاریخ کامل ایران(آرایان)، تاریخ ایران(پیمان)، تاریخ ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید