الاهیات اخلاقی (سنت گرایان)

مولف:
منصوره حسینی (نویسنده)

ناشر:
رساله

درباره کتاب:
الاهیات اخلاقی (سنت گرایان) عنوان کتابی است از منصوره حسینی که در 162 صفحه و توسط انتشارات رساله در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منصوره حسینی، کتاب‌های اوحدالدین کرمانی و حرکت اوحدیه(نشر مرکز)، پرسش ها، داستان واره ها، گفت و گوها، استدلال ها و فرضیه هایی درباره ی حقیقت، خوبی و بدی(افق)، شغال هفت رنگ(فرای علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.