دانش منطق (ترجمه از متن آلمانی)

5از 1رای
گروه مولفان:
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (نویسنده) | ابراهیم ملک اسماعیلی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
دانش منطق (ترجمه از متن آلمانی) عنوان کتابی است از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل با ترجمه‌ی ابراهیم ملک اسماعیلی که در 840 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Werke: in zwanzig Bänden. 5، Wissenschaft der Logik ; 1، 1978. موضوع اصلی این کتاب منطق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، کتاب‌های شهریار(پژواک)، فلسفه تاریخ(شفیعی)، خدایگان و بنده(خوارزمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
55,000 تومــان
موضوعات کتاب
منطق