تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر (خاطران ناخدا یکم هوشنگ صمدی فرمانده گردان تکاوران در خرمشهر)

گروه مولفان:
هوشنگ صمدی کلخورانی (نویسنده) | سید قاسم یاحسینی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر (خاطران ناخدا یکم هوشنگ صمدی فرمانده گردان تکاوران در خرمشهر) عنوان کتابی است از سید قاسم یاحسینی که در 300 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید قاسم یاحسینی، کتاب‌های زیتون سرخ(انتشارات سوره مهر)، همگام با آزادی(صحیفه خرد)، روزنامه مظفری بوشهر(شیرازه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.