اژدهای جادویی [کتاب پازل]

مولف:
مرجان کاظمی (مترجم)

ناشر:
سایه گستر

درباره کتاب:
اژدهای جادویی [کتاب پازل] عنوان کتابی است با ترجمه مرجان کاظمی که در 10 صفحه و توسط انتشارات سایه گستر در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Magical Dragons. موضوع اصلی این کتاب داستان های حیوانات است.