تاریخ اجتماعی ایران (از آغاز تا مشروطیت)[تاریخ ایران/ 3]

مولف:
عزت اله نوذری (نویسنده)

ناشر:
خجسته

درباره کتاب:
تاریخ اجتماعی ایران (از آغاز تا مشروطیت) [تاریخ ایران/3] عنوان کتابی است از عزت اله نوذری که در 414 صفحه و توسط انتشارات خجسته در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عزت اله نوذری، کتاب‌های تاریخ احزاب سیاسی در ایران(نوید شیراز)، اروپا در قرون وسطی(نوید شیراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.