پرخاشگری (پدیده ای بالینی - اجتماعی)[روانشناسی، تالیف/ 149]

مولف:
حسین رجایی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
پرخاشگری (پدیده ای بالینی - اجتماعی) [روانشناسی، تالیف/149] عنوان کتابی است از حسین رجایی که در 70 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پرخاشگری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین رجایی، کتاب‌های هیستری(شرکت نشر قطره)، تحلیل روابط در شفابخشی های خرافی(شرکت نشر قطره)، زیست شناسی نوین(اندیشه سرا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان
موضوعات کتاب
پرخاشگری