تاریخ فلسفه قرن هجدهم [فلسفه و کلام/71]

گروه مولفان:
امیل بریه (نویسنده) | اسماعیل سعادت (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
تاریخ فلسفه قرن هجدهم [فلسفه و کلام/71] عنوان کتابی است از امیل بریه با ترجمه‌ی اسماعیل سعادت که در 364 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Histoire de la philosophie، 1926. موضوع اصلی این کتاب فلسفه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیل بریه، کتاب‌های تاریخ فلسفه قرن هفدهم(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجدد(خوارزمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
فلسفه -- تاریخ