حسن صباح -مجموعه 2 جلدی (در کشاکش با ترکان خاتون بانوی ملکشاه)

مولف:
منوچهر دبیرمنش (نویسنده)

ناشر:
دبیر

درباره کتاب:
حسن صباح -مجموعه 2 جلدی (در کشاکش با ترکان خاتون بانوی ملکشاه) عنوان کتابی است از منوچهر دبیرمنش که در 1230 صفحه و توسط انتشارات دبیر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منوچهر دبیرمنش، کتاب‌های کنیز سفید(دبیر)، سوگلی حرمسرا(دنیای کتاب)، فرخ(سمیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان