کاندید (ساده دل)

گروه مولفان:
ولتر (نویسنده) | رضا مرادی اسپیلی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
کاندید (ساده دل) عنوان کتابی است از ولتر با ترجمه‌ی رضا مرادی اسپیلی که در 136 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Candide or optimisim a fresh translation backgrounds، criticism. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ولتر، کتاب‌های کاندید ولتر(جوانه توس)، ساده دل(جامی)، ساده دل(دبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان