دیوان حافظ (همراه با فالنامه کامل)

گروه مولفان:
شمس الدین محمد حافظ (نویسنده) | کاظم عابدینی مطلق (نویسنده) | قاسم غنی (مصحح) | محمد قزوینی (مصحح) | محمدمهدی منصوری (خطاط)

ناشر:
سه بعدی

درباره کتاب:
دیوان حافظ (همراه با فالنامه کامل) عنوان کتابی است از شمس الدین محمد حافظ که در 538 صفحه و توسط انتشارات سه بعدی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شمس الدین محمد حافظ، کتاب‌های دیوان حافظ(پارس کتاب)، دیوان حافظ(پیمان)، دیوان حافظ(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.