سه تفنگدار -مجموعه 5 جلدی [داستان های خارجی/32]

گروه مولفان:
آلکساندر دوما (نویسنده) | محمد طاهر قاجار (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
سه تفنگدار -مجموعه 5 جلدی [داستان های خارجی/32] عنوان کتابی است از آلکساندر دوما با ترجمه‌ی محمد طاهر قاجار که توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Trois mousquerairee. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آلکساندر دوما، کتاب‌های سه تفنگدار(نگارستان کتاب)، ژوزف بالسامو(توس)، ژوزف بالسامو(زرین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان