تمدن ساسانی

مولف:
علی سامی (نویسنده)

ناشر:
پازینه

درباره کتاب:
تمدن ساسانی عنوان کتابی است از علی سامی که در 728 صفحه و توسط انتشارات پازینه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی سامی، کتاب‌های پایتخت های شاهنشاهی هخامنشی(پازینه)، تمدن هخامنشی(پازینه)، تمدن ساسانی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.