تهمورس دیوبند (سوار بر اهریمن: اسطوره ی 3)[شاهنامگ]

گروه مولفان:
آرمان آرین (نویسنده) | لیلی درخشانی (تصویرگر)

ناشر:
چکه

درباره کتاب:
تهمورس دیوبند (سوار بر اهریمن: اسطوره ی 3) [شاهنامگ] عنوان کتابی است از آرمان آرین که در 24 صفحه و توسط انتشارات چکه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آرمان آرین، کتاب‌های آفریدون(چکه)، ضحاک ماردوش(چکه)، جمشید شاه(چکه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.